اینترنت پرسرعت
ADSL2+
1577
 
300 گیگ بین الملل معادل 600 گیگ داخلی 3 ماهه 90,000 تومان خرید سرویس
3000 گیگ بین الملل معادل 6000 گیگ داخلی 6 ماهه 300,000 تومان خرید سرویس
1000 گیگ بین الملل معادل 2000 گیگ داخلی 12 ماهه 600,000 تومان خرید سرویس
9000 گیگ بین الملل معادل 18000 گیگ داخلی 12 ماهه 1,500,000 تومان خرید سرویس
برای خرید سرویس فرم زیر را کامل نمایید: