اینترنت پرسرعت
ADSL2+
1577
 
300 گیگ بین الملل معادل 600 گیگ داخلی 3 ماهه 150,000 تومان خرید سرویس
3000 گیگ بین الملل معادل 6000 گیگ داخلی 6 ماهه 450,000 تومان خرید سرویس
3000 گیگ بین الملل معادل 6000 گیگ داخلی 12 ماهه 900,000 تومان خرید سرویس
برای خرید سرویس فرم زیر را کامل نمایید: